Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

18:44
Czasami musisz przejść przez piekło, aby znaleźć swoje niebo.
— Rachel Van Dyken – Ruin
Reposted fromSkydelan Skydelan viayourhabit yourhabit
18:44
6085 fd6c
18:43
3948 1072 500
Już wkrótce...
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaharridan harridan
18:43
0789 155d
Reposted fromspecialneeds specialneeds viaharridan harridan
18:43
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaharridan harridan
18:43
Nie można wymagać, byśmy byli w stanie przewidzieć wszystkie następstwa naszych czynów, wyobrażając sobie najpierw bezpośrednie, potem pośrednie i wreszcie wyimaginowane skutki życiowych decyzji. Nikt wówczas nie miałby odwagi ruszyć się z miejsca, do którego przykułyby go wątpliwości.
— Jose Saramago
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viaharridan harridan

August 20 2017

01:21
01:10
0011 157d
Reposted fromShtriga Shtriga viairmelin irmelin
01:10
01:10
9679 e698 500
Reposted fromnudes nudes viairmelin irmelin
00:50
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viairmelin irmelin
00:50
5652 cfce 500
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viairmelin irmelin
00:50
4081 35af 500
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
00:50
4080 9633 500
przez Szeroki Wierch na Tarnicę.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
00:50
4075 47ba 500
w drodze na Halicz. Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
00:49
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
00:49
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
00:49
Ludzie często pytają mnie dlaczego kogoś nie mam. Że wybrzydzam, że mam za wysokie wymagania albo, że nie dopuszczam do siebie ludzi. Oceniają mnie w ogóle mnie nie znając. Ale to tak wcale nie jest. I zupełnie nie o to chodzi. Nie narzekam na brak zainteresowania i nie mam problemów z nawiązywaniem kontaktów, wręcz przeciwnie. Czy skreślam ludzi szybko? Nie wiem, może rzeczywiście coś w tym jest. Ale raczej nazwałabym to "wycofem", dlatego by nie dawać komuś złudnej nadziei na to, że coś może być. Że coś kliknie, jak nie klika. U mnie się to nie sprawdza. Po kilkunastu latach relacji, związków, dłuższych i krótszych człowiek po prostu wie, nie tyle czego chce ale czego nie chce i blokuje się na amen.
— natrafione, autor niejaki/-a W.N.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
00:07
2046 14f5
Reposted frommartynkowa martynkowa viairmelin irmelin
00:07


A Vegan Horror Story
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl