Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

20:02
To się zaczyna w nocy, sam nawet za bardzo nie wiem co mam robić, nie śpię. Nawet nie masz pojęcia co to jest: samotność, cisza, wilgotne ciepło poduszek sto razy obracanych, nasłuchiwanie odgłosów kroków i samochodów na ulicy, czyjegoś głosu, błysk latarni, tortury przeszłości, strach przed przyszłością, czy będzie taka jak przeszłość, a potem białawy świt poprzez firanki, i te pieprzone ptaki (...)
— Lolita Pille "Bubble gum"
Reposted fromchocolatee chocolatee viababcia babcia
20:02

Ten ma samochód,
Ten ma.

Ja - piechota.

Potrącę kogo, to żyje
I ja żyję
I jeszcze mogę pluć
Na to co mnie nie chce.

— M. Białoszewski, Wygrana
Reposted frommatwin matwin viababcia babcia
20:02
20:02
20:00
20:00
20:00
(czyli zupa zawieszona na czas sesji)
Reposted fromtove tove viababcia babcia
20:00
19:59
9642 9151 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viababcia babcia
19:59
5850 bc5d
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viababcia babcia
19:59
9253 3b23 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viababcia babcia
19:59
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viababcia babcia
19:59
Panie Boże . dlaczego stawiasz mi go na drodze, skoro wiesz, że nie pozwolisz nam być razem ?
Reposted frompeace peace viababcia babcia
19:59
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viababcia babcia
19:58
19:57
#508
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viababcia babcia
19:57
0001 534a
Reposted fromMissMurder MissMurder viababcia babcia
19:56
1344 32b0 500
Elphie
Reposted fromkix kix viababcia babcia
19:56
1843 3f3b 500
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viababcia babcia
19:54
3582 aa34 500
Reposted fromjethra jethra viakejti5 kejti5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl