Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

23:19
8083 97dd
Reposted fromlonelyday lonelyday viajustsomethings justsomethings
23:19
0527 68ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustsomethings justsomethings

July 10 2015

00:11
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaoddsoul oddsoul
00:10
4524 4ad8 500
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoddsoul oddsoul
00:10

Reposted fromlifeless lifeless viaoddsoul oddsoul
00:10
00:10
7621 d462
Reposted fromhagis hagis viaatramentovva atramentovva
00:09
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaatramentovva atramentovva
00:09
6813 0e06 500
Reposted fromkiixey kiixey viaatramentovva atramentovva
00:09
0280 7eb3
00:09
Kiedy kobieta z plemienia Ubuntu dowiaduje się, że jest w ciąży, idzie do lasu wraz z innymi kobietami, aby tam wspólnie modlić się i medytować do czasu, aż odkryją "Pieśń Dziecka". Wiedzą, że każda dusza ma swoją własną wibrację, która wyraża swoją wyjątkowość i cel. Kobiety odnajdują tę pieśń i śpiewają ją.
Potem wracają do swego plemienia i uczą ją innych.

Kiedy rodzi się dziecko, cała społeczność znów zbiera się razem i śpiewa ową pieśń. Kiedy dziecko rozpoczyna naukę, wioska znów się jednoczy i śpiewa jego pieśń. Gdy dziecko staje się dorosłym, wszyscy znów wspólnie się spotykają i ją śpiewają. W dniu zawarcia małżeństwa, młody człowiek ponownie słyszy swoją pieśń. A gdy nadchodzi dzień jego odejścia z tego świata, rodzina i przyjaciele zbierają się przy nim - jak w dniu jego urodzin - i śpiewają jego pieśń, towarzysząc mu w ostatniej podróży.

W tym afrykańskim plemieniu jest jeszcze inna okazja, kiedy śpiewa się ową pieśń: jeśli jakaś osoba popełniła przestępstwo lub naruszyła społeczną normę, zabierana jest na środek wioski, a cała wioska tworzy wokół niej okrąg i... śpiewa jej pieśń. Plemię wie, że korygując czyjeś antyspołeczne zachowanie nie powinno się karać, lecz okazać miłość i przypomnieć o prawdziwej tożsamości tej osoby.

Kiedy odkryjesz swoją własną pieśń, ustanie w Tobie chęć krzywdzenia kogokolwiek. Twoi przyjaciele znają "Twoją Pieśń" i śpiewają Ci ją, kiedy Ty o niej zapominasz. Ci, którzy Cię kochają, nie dadzą się zwieść ani błędom, które popełniłeś, ani ciemną stroną swojego ja, którą pokazujesz innym. Pamiętają o Twoim pięknie, kiedy Ty czujesz się brzydkim, o tym, że tworzysz całość, kiedy jesteś w rozsypce, o Twojej niewinności, kiedy czujesz się winnym, oraz o celu Twojego życia, gdy czujesz się zagubionym.
— Tolba Phanem, afrykański poeta
Reposted fromeldrianne eldrianne viaatramentovva atramentovva
00:08
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viaatramentovva atramentovva
00:08
8915 e2a3 500
00:07
Reposted fromgreensky greensky viaatramentovva atramentovva
00:07
9984 4a97
Reposted fromsaiwala saiwala viaPrzygnebiona Przygnebiona
00:07
8917 49c4
00:07
8918 adca
00:07
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
00:07
8673 38a0
00:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl