Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

19:44
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viakejti5 kejti5
19:44
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viakejti5 kejti5
19:44
9413 a85b 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakejti5 kejti5
19:44
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakejti5 kejti5
19:44

Kobiety chcą, aby to mężczyzna chciał i to pokazał.

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakejti5 kejti5
19:44
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakejti5 kejti5

April 01 2017

19:51
19:51
4323 7970 500

coffeeforthemoon:

© Darling Magazine

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
19:51
19:51
19:51
4317 eb8a

dreamhs:

send me “xoxo” to be promoted! 

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
19:50
0477 c624 500

t. sokolovskaya

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
19:50
17:03
5862 e1d8

thelastangels:

clubmonaco:

#CMatNoma, an exclusive Club Monaco concept store at world-renowned restaurant Noma in Copenhagen.

Photos by Cereal Magazine

[q'ddd]

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
17:03
5860 ddfa 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
17:03
weź mnie

w nocy wyją wilki
a ja jestem głodna

zgubiłam drogę do domu
zmokły mi skrzydełka

bez parasola rzęs
i ratunkowej chusteczki

męczy mnie
katar

będę grzeczną dziewczynką
i jeśli zechcesz nauczę się
uprawiać sztukę miłości jak ogródek
przy kawie przesłuchiwać sąsiadów
na zimno prasować marzenia
rodzić dorosłe dzieci

zapiszesz mnie na przyśpieszony kurs
chodzenia po ziemi
a ja będę
mało jadła
dużo piła
przepisowo mówiła

bo nie chcę dłużej być
bez Pana
nie chcę dłużej być
bezpańska

weź
biorę
prima aprilis
idioto

nic nie jest twoje
— k. zdanowicz
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers

March 22 2017

20:03
Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.
— Vincent van Gogh, Listy do brata
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viababcia babcia
20:03
  • me: wow I'm fat
  • me: maybe I look ok
  • me: I AM PERFECT THE WAY I AM
  • me: I'm fucking disgusting I'm losing weight now
  • me: I am more than just my weight!
  • me: who the fuck cares about anything
  • me: I AM SO FAT.
  • me: idk curves are beautiful i am beautiful
  • me: i hate myself
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viababcia babcia
20:03
Przyszła

Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie
— J.Twardowski
Reposted frommonstrum monstrum viababcia babcia
20:03
9024 43c7 500
P. Czerwiński, Międzynaród #2
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viababcia babcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl